Spanish Federation of Holiday Rentals Associations

Edicte de 30 de juliol de 2015, se sotmet a informació pública el Projecte de decret del reglament de turisme de Catalunya

Compartir: